ALPHA Electronics ALPHA Electronics

Signalering rivier, spoor en vicinaal

Signalisatie van waterwegen, spoorwegen en buurtspoorwegen
Verkeerslichten voor wegen, waterwegen en openbaar vervoer gebruiken vaak LED-technologie (Light Emitting Diode) die o.a. het voordeel van een lange levensduur biedt.
Signalisatie op waterwegen: Een aantal sluizen op waterwegen is uitgerust met LED-verkeerslichten om het verkeer te regelen.

Signalisatie in de metro en trams: Metrolijnen (MIVB Brussel) zijn uitgerust met LED-verkeerslichten, tramlijnen zijn uitgerust met richtingen snelheidaanwijzers met LED’s. Het meldingssysteem op afstand is bestemd om de gebruiker zo goed mogelijk in te lichten over de stand van de voertuigen op basis van de informatie die via een interface vanuit de verschillende voertuigen doorgestuurd wordt.