ALPHA Electronics ALPHA Electronics

Stadsinlichtingen en textinformatie

In een stadsomgeving of in de nabijheid van bestuurscentra is het ALPHA ELECTRONICS elektronisch informatieborden een modern en vertrouwbaar middel om direct met de bevolking te communiceren.

Het doorsturen van berichten tussen de besturing en de elektronische nieuwsberichten gebeurt rechtstreeks.

Geleid door een PC-software kan de bestuurder zonder voorafgaande opleiding:

  • Berichten wijzigen (automatische kadrering)
  • Verschillende informatie op elke display vertonen
  • Altijd berichten met voorrang vertonen
  • Tot 120 berichten in het geheugen opslaan
  • Voor elke mededeling een vorm van weergave kiezen (doorlopend of knipperend)